“Dolores” – oil on canvas – 30×40 – Mèo Mèo

Ta nằm dằn vặt cả đời

Người ta rồi sẽ rối bời không yên

Thôi thì cứ giả cười vui

Vờ như ta cũng buông xuôi theo người.

Ai tìm ấm áp xa xăm

Ta tìm cánh gió phôi pha hoen màu

Ai tìm mắt liếc đưa tình

Ta tìm đêm trắng nghiêng mình chơi vơi

Ai tìm cây lá thảnh thơi

Ta tìm gai nhọn gọi về thở than

Ta tìm nhập nhoạng điêu tàn

Ta tìm giấc ngủ trưa buồn đong đưa..

[24.01.2016]

 

Ngọc Trâm Anh

Photo : Mèo Mèo